TEM Kimya Endüstriyel Temizlik
Bize Ulaşın: 0530 950 4554

Tehlikeli Atıklar


Tehlikeli atıklar, insan ve çevre için tehlikeoluşturabilecek kanserojen, yakıcı, yanıcı, patlayıcı, tahriş edici zararlı atıklardır. Tehlikeli atıklar ayrıca canlı olan diğer türlere de zarar verebilir. Tehlikeli atık olarak nitelendirilen maddeler ve ürünler şunlardır;

Kullanım süresi geçen ürünler
Standart dışı ürünler
Kontamine olmuş ya da kirlenmiş maddeler
Niteliği bozulmuş, dökülmüş veya yanlış kullanıma maruz kalmış maddeler
Yarar sağlamayan maddeler
Endüstriyel proses kalıntıları
Kirliliği önlemek amacıyla kullanılan proses kalıntıları
Yüzey işlemleri kalıntıları
Değerini kaybeden maddeler
Geri kazanım ya da yeniden kullanım amacıyla getirilen maddeler.

English