TEM Kimya Endüstriyel Temizlik
Bize Ulaşın: 0530 950 4554

Dezenfektan İle Dezenfeksiyon

Dezenfeksiyon ya da dezenfektasyon (Franzızca desinfection): Cansız ortamdaki bakteri endosporları dışında kalan patojen mikroorganizmaların öldürülmesi veya üremelerinin durdurulması işlemidir. Bu amaçla kullanılan kimyasal maddelere dezenfektan denir
TC. Sağlık Bakanlığı’ndan Biyosidal ürün uygulama izin belgeli ekibimiz ile SAğlık bakanlığı ruhsatlı dezenfektanlar ile hizmet veriyoruz.

Ekibimiz evinize , iş yerinize ulaştıktan sonra sağlık bakanlığı onaylı dezenfektanları kullanarak profesyonel ekipmanlar ile 300 m2 alan için 15 dakika gibi bir sürede sisleme metodu ile işlem yapmaktadırlar. Uygulamadan iki saat sonra ortam yaşamaya ve kullanıma hazır olacaktır.

Ofisler ,İşyerleri, Otel, Restoran , Hastane Okul , AVM’ler ve ev gibi bütün yaşam alanlarında doğru ve etkili dezenfeksiyon işlemi firmamız yetkin ve uzman personelimizce uygulanmaktadır.

H1N1 virüsü , Corona Virüsü , diğer salgın ve bulaşıcı hastalık meydana getiren mikroorganizmalarla en etkili yol dezenfeksiyon işlemi ile olmaktadır.

 

Sanitasyon; Sanitasyon latince’de sağlık anlamına gelen sanitas kelimesinden köken almıştır. Sanitasyon geniş anlamda insan sağlığının iyileştirilmesi, korunması ve sağlığın tekrar kazanılmasında uygulanacak prensipleri içermektedir. Gıda sanayiinde sanitasyon denilince “üretimde hijyenik ve sağlıklı durumların yaratılması ve devam ettirilmesi ” anlaşılmaktadır. Sanitasyon doğada biyolojik dengenin korunması konusu içinde yer alan ve insan sağlığı ve rahat bir yaşam sürmeleri amacıyla yapılan çalışmaların tümünü kapsamaktadır. Bu kapsam içinde gıda sanitasyonu insan yaşamının temelini oluşturan beslenme gereksinimlerinin karşılanmasında fiziksel, kimyasal ve biyolojik yönden güvenilir nitelikte gıda maddeleri üretimini ifade etmektedir.

 

Gıda işletmelerinde sanitasyon, sağlıklı ve güvenilir ürün eldesi için hijyenik koşulların sağlanmasına yönelik bir bilimsel uygulama olarak tanımlanmaktadır. İnsan sağlığını tehdit eden mikroorganizma’ların bulundukları ortamdan olabildiğince uzaklaştırılmasıdır. Sanitasyon sağlanmasında personel açısından karşılaşılan sorunda taşıyıcılık sorunudur. Taşıyıcı insanlar, patojen ( hastalık yapıcı) mikroorganizma’yı vücutlarında kendileri etkilenmeden taşırlar ve bunları temas ettikleri her yere yayarlar. Bu durum taşıyıcı tarafından bilemeyeceği için tehlike daha da büyümektedir.

 

Hijyen ise, sanitasyonla iç içe olup her ikisi birbirini tamamlayan kavramlardır. Antik Yunan mitolojisine göre “Hygienia” sağlık tanrıçasıdır ve aynı zamanda hekimliğin babası olan “Asklepios”un kızıdır. Hijyen daha çok hastalıkların sebepleri ve bunların ortadan kaldırılması yani koruyucu hekimlik denilen bir alanı kapsamaktadır. Gıda hijyeni ise sağlıklı gıda üretimi amacıyla çiftlikten sofraya kadar her aşamada uygun koşulların temini için yapılan tüm çalışmaları kapsamaktadır.

 

Diğer bir deyim ile hijyen; “tüm aşamalarda sağlık güvenilirliğini ve kalite korunumunu sağlamak için gerekli önlemler” olarak tanımlanmaktadır.

Tem Kimya üstün mühendislik tekniklerini kullanarak çalışma ortamında gerekli  dezenfeksiyon hizmetlerini virüs ve bakterlere karşı sağmaktadır.
English