TEM Kimya Endüstriyel Temizlik
Bize Ulaşın: 0530 950 4554

Tehlikeli Atık Taşıma

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK; Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli maddelerin; insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık karayoluyla taşınmasını sağlamak; bu faaliyetlerde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, paketleyenlerin, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan her türlü taşıt sürücüleri veya operatörlerinin hak, sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Tem Kimya olarak bizler atıklarınızı ;

Tehlikeli maddeleri kamuya açık karayolunda, ilgili yönetmelik ve ADR hükümlerine uygun olarak ekonomik, kontrollü, seri, güvenli, insan sağlığına zarar vermeden ve çevreye olumsuz etkisi en az olacak şekilde taşımaktayız.

Tehlikeli maddelerin taşınmasında , hasar ve yaralanmaları önleyebilmek ve bunların etkisini en aza indirebilmek için ön görülebilen risklerin yapısını ve boyutunu göz önünde bulundurarak ulusal ve uluslararası mevzuatlara ve ADR hükümlerine uygun tedbirleri alarak atıklarınızın proje yönetimlerini yapmaktayız.   (Bu kısıma da martı tmgd web sayfasında yer alan tanker tırın resmini eklersin) .

Bu hizmetlere ilave olarak Tem Kimya siz değerli müşterilerine  ;

Tehlikeli Madde Entegre Yönetimi

ADR Danışmanlık Hizmeti

IMDG – Code Danışmanlık Hizmeti

RID  Danışmanlık Hizmeti

Sistem Kurulumu

TMFB (Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi) Alımı

TMGD (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı) Görevlendirilmesi

Dökümantasyon

GBF (Güvenlik Bilgi Formu) Hazırlanması

PKD (Patlamadan Koruma Dokümanı) Hazırlanması

Güvenlik Planı Hazırlanması

Acil Durum Eylem Planı Hazırlanması

TMFB (Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi) Muafiyet Raporu

ADR Kaza Raporu

Yıllık Faaliyet Raporu

Saha Ziyaretleri

Etiket / Levha / Turuncu Plaka Temini

Teçhizat Temini

ADR Çantası Oluşturma

ADR Eğitim Hizmetleri

ADR Genel Bilinçlendirme Eğitimi

ADR Göreve Özgü Eğitimi

ADR Emniyet Eğitimleri konusunda eğitimler sunmaktadır.

 

English