TEM Kimya Endüstriyel Temizlik
Bize Ulaşın: 0530 950 4554

Mazot ve Fuel Oil Tank Temizliği

Fuel-oil ve motorin tanklarının içerisinde atıl vaziyette bulunan dip çamuru , dip tortusu, su ve pisliklerin temizliği, kullanılmayan tankların içlerinin kumlama yapılarak temizlenip epoksi boya ile boyanarak su tanklarına çevrilmesi, atıl vaziyetteki tankların kesilerek alınması ve tüm geri kazanım ve bertaraf işlemleri ile ilgili faaliyet göstermektedir.

 

Kalorifer Yakıt; fuel-oil 6 numaraya göre daha ince ve kükürt değeri bakımından daha düşük olan özel bir yakıttır. Kalorifer Yakıtı; elektrik, ısı ve buhar ihtiyacı olan her türlü endüstriyel ve sosyal tesis, kurum, kuruluş ve konutlarda enerji kaynağı olarak kullanılabilir. Kükürt değeri maksimum % 1.5 olup viskozite değeri ise max SSF 50 C,de 250’dir.

Fuel oil tanklarında yakıt içerisindeki wax ve ağır hidrokarbon zincirlerinden kaynaklanan tortu oluşumu ve polimerleşme meydana gelir.

Zaman içerisinde tanklarda oluşan bu tortuların mutlaka temizlenmesi gerekmektedir.

Yıllardır temizlenmeden bekleyen tanklarda birikim %50 oranına kadar çıkabilir. Tankınızın tam kapasite kullanımını engeller.

Havalandırma özelliği olmayan tanklarda ise bu tortulaşma oluşurken yakıt içerisinden buharlaşan çeşitli tehlikeli gazlar (örneğin, metan…) zamanla tank içerisinde sıkışarak patlama riski taşır.

Bu nedenlerden dolayı yakıt tankları mutlaka uzman bir ekip tarafından temizlenmelidir.

 

FUEL OIL NEDİR?

Fuel oil, koyu renkte, az akışkan bir petrol ürünüdür. Elektrik, ısı ya da buhar sistemlerinde kullanılabilen Fuel Oil, her türlü endüstriyel fabrika, tesis ve binalarda tercih edilmektedir. Kolay pompalanır, yanar ve tasarruf sağlar.

Fuel Oil; çeşitli iklim ve işletme koşullarında, farklı tip yakma cihazlarında yakıt olarak kullanılan ve bu koşullara uygun olarak değişen özelliklerde, siyah ve tortusal bir petrol ürünüdür. Kimyasal bileşimi karbon ve hidrojenden oluşmuş olup çok az miktarda kükürt gibi yabancı maddeler de içerir. TSE standartlarına göre dört farklı Fuel Oil sınıfı belirtilmektedir .TS 2177/Ocak 1976 standardına göre, Fuel Oil No.4; düşük sıcaklıklarda bile ön ısıtma gerektirmeksizin pompalanabildi ve brülörden kolaylıkla geçebilen akışkan bir Fuel Oil türü, Fuel Oil No.5; düşük sıcaklıklarda pompalanması ve brülörden geçirilmesi için ön ısıtma gerektirebilen, Fuel Oil No.4’den daha az akışkan bir Fuel Oil türü, Fuel Oil No.6 ise depolama ve pompalamada ön ısıtma gerektiren az akışkan bir petrol ürünüdür. Kalorifer yakıtı; Fuel Oil No.4’den daha az akışkan ve Fuel Oil No.5’den daha az ısıtma gerektirerek brülörden geçen bir yakıttır. TSE standardında Fuel Oil’lerden istenen özelikler, American Society for Testing and Materials (ASTM) tarafından belirtilen sınıflama ve özellikler ile de uyum içindedir. Piyasada bu sınıflamalara dahil çeşitli isimlerle Fuel Oil pazarlanmaktadır.

Bu ürün çoğunlukla C15 ile C50 karbon atomu ihtiva eden hidrokarbonlardan oluşmaktadır. Genellikle kazanlarda ve sanayide termal enerji kaynağı olarak kullanılır. TS EN 2177 Standardında ve bu dokümanın 9. Bölümünde belirtilmiş olan fiziksel ve kimyasal özelliklerindeki farklılıklara göre sınıflandırılmış olan fuel oiller, farklı firma kodları ile piyasaya sunulmaktadır.

Zararlılık Sınıflandırması Alevlenir Sıvı, Kategori 3: H226 Aspirasyon Zararı, Kategori 1: H304

Akut Toksisite Kategori 4 (solunum): H332 Kanserojen Kategori 1B: H350 Üreme Sistemi Toksisitesi Kategori 2: H361d Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı Maruziyet Kategori 2: H373 Sucul Akut Kategori 1: H400 Sucul Kronik Kategori 1: H410 EUH066

İlk Yardım

GÖZ: Gözle temas halinde gözlerinizi bol miktarda su ile yıkayınız (yaklaşık 15 dakika), yıkama sırasında gözlerin açık kalmasına dikkat ediniz. Kontak lens varlığını kontrol ediniz ve çıkarınız. Sıcak ürünün gözle temas etmesi halinde bol soğuk su ile yıkanmalıdır. Gözde ağrı, yanma veya kızarıklık varsa vakit geçirmeden tıbbi yardım alınmalıdır. CİLT: Bulaşmış elbiseleri çıkarınız, temas ettiği deriyi su ve katı sabunla iyice yıkayınız (yaklaşık 15 dakika). Temizlemek için başka bir solvent kullanmayınız. Sıcak ürün cilde temas etmişse 10 dakika soğuk su ile ağrı devam ediyorsa daha uzun süre yıkayınız. Deride kızarma, şişme, acı ya da ağrı olursa vakit geçirmeden doktora başvurunuz. SOLUMA: Buhar, buğu ya da dumana maruz kalınması, baş dönmesi, baş ağrısı, bulanık görme, gözlerde, burunda veya boğazda tahrişe neden olduysa, maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarınız. Bilinci yerinde olmayan hastalar ilk yardım durumuna getirilerek yan yatırılmalıdır. Kalp atışları ritim bozukluğu yönünden takip edilmelidir. Nefes alış verişi takip edilmelidir. Suni solunum ve kalp masajı gerektiği durumlarda yetkili sağlık personeli tarafından müdahale edilmesi sağlanmalıdır. Acil tıbbi yardım alınmalıdır. Hidrojen Sülfürün (H2S) olması muhtemel yerlerde ve operasyonlarda çalışan kişilere, bilinci yerinde olmayan hastalara müdahale ve ilk yardım teknikleri konularında eğitim verilmesi tavsiye edilir. YUTMA: Ağıza alındığında hemen tükürünüz ve ağzı bol su ile yıkayınız. Yutulması halinde SUNİ OLARAK KUSMA YAPTIRILMAMALI, derhal doktora götürülmelidir. Kusma halinde nefes borusunun açık kalması, maddenin nefes borusuna kaçmamasına dikkat edilir.

 

Akut ve Sonradan Görülen Önemli Belirtiler ve Etkiler

SOLUMA: Buhar, buğu ya da dumana maruz kalınması, baş dönmesi, baş ağrısı, bulanık görme, gözlerde, burunda veya boğazda tahrişe neden olabilir. H2S gazı ile etkilenen kişi temiz havaya çıkarılmalı ve gecikmeden tıbbi önlem alınmalıdır. Bilinç kaybı varsa kişiye, ilk yardım eğitimi sertifikasına sahip yetkili bir kişi tarafından müdahale edilmeli (sırtüstü yatırarak suni teneffüs, kalp masajı ve gerekmesi halinde ağız yoluyla oksijen verilmesi) ve acilen doktora götürülmelidir. H2S’e maruz kalmalarda vücutta birikme ile ilgili herhangi bir kanıt yoktur.

CİLT: Deride kızarıklık, kabarma, acı veya ağrıya neden olabilir.

YUTMA: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.

GÖZ: Tahrişe neden olabilir.

 

YANGINLA MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Yangın Söndürücüler Küçük yangınlar için, kuru kimyevi tozlar, köpük, su sisi ve karbon dioksit tipi yangın söndürücüler kullanılabilir. Büyük yangınlarda hemen itfaiyeye haber verilmelidir. Yangında daima bir kaçış yolu oluşturmaya özen gösterilmelidir. Yangını söndürmek amacıyla köpük kullanılmalıdır. İnsan sağlığı için zararlı yanma ve buharlaşma gazlarının solunmaması için müdahale sırasında rüzgârı arkanıza alınız. Yangına dışarıdan gelecek araçların ulaşımı ve tehlike anında geri çekilebilmeyi sağlayabilmek amacıyla geliş ve çıkış yollarının açık tutulması sağlanmalıdır. Görevli olmayan personel sahadan uzaklaştırılmalıdır

Madde veya Karışımdan Kaynaklanan Özel Zararlar

Yanıcıdır. Parlama noktasının altındaki sıcaklıklarda bile ürünün yanıcı nitelikteki buharı bulunabilir. Yanma sonucu zehirli gazlar oluşur. Buharı, kıvılcım veya sıcak bir yüzey tutuşturmuşsa parlama tehlikesi söz konusudur. Buharı havadan ağır olup zemine yayılır ve uzak bir noktadan ateş alabilir. Statik elektrik varlığında alev alabilir. Su yüzeyine yayıldığından tekrar ateş alabilir. 5.3 Yangın Söndürme Ekipleri İçin Tavsiyeler Müdahalede Gereken Kişisel Koruyucu Donanımlar Isıya koruyucu uygun teçhizat, yangına dayanıklı tam koruyucu giysi, koruyucu yüz maskesi ve gerektiğinde kendinden beslemeli solunum cihazı kullanılmalıdır. Su spreyi vasıtası ile çevre tanklar ve personel korunmalıdır. Solunum cihazı maskelerinin eğitimli personel tarafından kullanılması ve kapalı alan operasyonlarında ekip çalışması ile müdahale edilmesi gereklidir. Kullanılmaması Gereken Söndürücüler ve Müdahale Yöntemleri Yangının yayılmasına neden olacağı için yanan ürün üzerine, doğrudan kuvvetli su atılmamalıdır. Yangın Sonucu Oluşan Tehlikeli Maddeler Yanma sonunda; Karbon oksitleri, Kükürt oksitleri, Azot oksitleri meydana gelir. Tam yanma gerçekleşmediğinde karbon monoksit maruziyeti artacaktır. Isı nedeniyle oluşan ürün buharları yüksek sıcaklıklarda yanabilir.

English